Уређење радничке мензе

Крај 2017. године ћемо памтитии и по томе што смо извршили уређење радничке мензе у пословној згради „КЈП Наш дом“ и радницима је у новом амбијенту приређен свечани ручак поводом Нове 2018. године,  а у Новој години  руководство је одржало проширени радно свечани колегијум.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Објављено под Вести | Коментари су искључени на Уређење радничке мензе

Закуп боксова на „кванташу“ – оглас

Комунално јавно предузеће „Наш дом“ оглашава јавно прикупљање затворених понуда за закуп боксова на „кванташкој“ пијаци у Лозници.

Затворене понуде се могу поднети у периоду од 18.12.2017. до 25.12.2017. године на адресу: КЈП „Наш дом“, Лозница, ул. Булевар Доситеја Обрадовића бр.6, или пијачној управи на Новој зеленој пијаци.

Отварање понуда вршиће се 26.12.2017. године у 10:00 у просторијама пијачне управе на Новој зеленој пијаци, у присуству комисије.

Боксови који су предмет закупа, почетна цена и друга правила поступка ближе су уређена Одлуком о јавној продаји која је саставни део огласа и биће истакнута на огласној табли Нове зелене пијаце.

Сва ближа обавештења могу се добити на тел:  015/889-386.

 

Објављено под Вести | Оставите коментар

Уређење „кванташке“ пијаце

Планом и програмом за 2017. годину Комуналног јавног предузећа „Наш дом“ је предвиђено решавање још једаног дугогодишњег проблема, уређење „кванташке“ пијаце, која се налази у непосредној близини Нове зелене пијаце. Ових дана се завршава израда  монтажне зграде са 22 бокса, димензија 5 х 3,3 метра  у којима ће продавци продавати и чувати своју робу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Оглас за закуп боксова ја објављен и заинтересовани треба да прате упутства у вези рокова и правила лицитације.

Објављено под Вести | Оставите коментар

Госпојински вашар – обавештење

Поводом одржавања Госпојинског вашара 28.08.2017. године Комунално јавно предузеће „Наш дом“  вршиће поделу и закуп места за угоститеље у понедељак 21.08.2017. године у 10:00 часова и поделу места и закуп тезги за робу у уторак 22.08.2017. године у 10:00 часова.

Сва ближа обавештења могу се добити од Пословође службе пијаце Зорана Томовића на број  065/877-13-99.

Објављено под Вести | Оставите коментар

Видовдански вашар – подела места

Поводом одржавања Видовданског вашара 28.06.2017. године Комунално јавно предузеће „Наш дом“  вршиће поделу и закуп места за угоститеље у недељу 18.06.2017. године у 9:00 часова и поделу места и закуп тезги за робу у понедељак 19.06.2017. године у 9:00 часова.

Сва ближа обавештења могу се добити од Шефа службе пијаце, трговине и угоститељства Милоша Томића на број  060/594-11-11.

Објављено под Вести | Оставите коментар

Закуп тезги на Зеленој пијаци и тржници у Бањи Ковиљачи

Расписује се оглас за прикупљање понуда за закуп тезги на Зеленој пијаци у Бањи Ковиљачи и тржници у Бањи Ковиљачи на период од 15.05.2017. до 31.12.2017. године  путем затворених писмених понуда.

Почетна цена за издавање тезги у закуп на Зеленој пијаци и тржници утврђена је по категоријама тезги и то :

  1.   Прва категорија тезги  затвореног типа су тезге на Зеленој пијаци означене бројевима : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
  • Почетна цена за тезге из тачке 1. је 9.500,00 динара.
  1. Друга категорија тезги отвореног типа су тезге на Зеленој пијаци означене бројевима: 14, 15, 16, 17, 18, 19.
  • Почетна цена за тезге из тачке 2. је 7.700,оо динара.
  1. Тезге у тржници су тезге означене бројевима : 1, 2, 3
  • Почетна цена за тезге из тачке 3. је 7.700,00 динара.

Затворене писмене понуде могу се поднети у периоду од 03.05.2017. до 08.05.2017. године у просторијама цвећаре у Бањи Ковиљачи, или поштом на адресу: КЈП Наш дом – Лозница, ул. Доситеја Обрадовића бр. 6 са назнаком “ ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА БАЊА КОВИЉАЧА“ (за оне који лицитирају тезге на Зеленој пијаци), “ ТРЖНИЦА “ (за оне који лицитирају тезге у тржници ).

Понуда треба да садржи: име, презиме и адресу понуђача, назнаку редног броја тезге за коју се понуда доставља, као и фиксни износ који се нуди за одређену тезгу.

Сви учесници јавног огласа дужни су да уплате 10% од почетне цене, односно 20% од почетне цене за тезге у тржници, за коју достављају понуду и то на благајни КЈП „Наш дом“ или лично у просторијама цвећаре у Бањи Ковињачи. Уплаћени износ урачунава се у понуду која буде изабрана као најповољнија, а осталим понуђачима чија понуда није најповољнија уплата од 10% се враћа.

Отварање понуда вршиће се 10.05.2017. год. у 10,00 h у просторијама пијаце у Бањи Ковиљачи, у присуству комисије.

Учесници огласа могу доставити понуде за највише три тезге.

Право учешћа на лицитацији имају правна и физичка лица која испуњавају услове из Закона о условима за обављање промета робе, вршењу услуга у промету робе и инспекцијском надзору (“Сл. гласник РС“ бр. 39/96, 20/97, 46/98, 34/01 и 80/02).

По окончаном поступку, корисници који су понудили највећи износ, дужни су да са предузећем у року од 3 дана закључе уговор и уплате преостали понуђени износ под претњом губитка права на закључење уговора и повраћај депозита.

Тезге које не буду излицитиране и у поновљеној лицитацији морају бити испражњене и откључане (обавезно).

Контакт особа са ближе информације: Бранко Милошевић, 062/807-20-07.

Ову одлуку објавити у средствима јавног информисања, на огласној табли пијаце у Бањи Ковиљачи и на интернет презентацији предузећа КЈП“ Наш дом“.

НАПОМЕНА: Учесници лицитације не могу бити лица која нису измирила обавезе према овом предузећу на  дан лицитације.

Објављено под Вести | Оставите коментар

Уређивање и одржавање Бање Ковиљаче

Као што је познато најновији Закон о буџетском систему је укинуо финансирање дирекција чији су оснивачи локалне самоуправе. Тако је дошло до стварања нових јавних предузећа или припајање другим јавним предузећима, чије финансирање није из јавних прихода. Када је у питању ЈП „Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче“ део који се односи на уређење и одржавање јавних и зелених површина је придодат КЈП „Наш дом“, што значи да је наше предузеће добило одређен број радника и послове на уређивању и одржавању јавних и зелених површина, затим управљање пијацом и гробљем у Бањи Ковиљачи. Ових дана се у координацији са ЈП „Лозница развој“ и запосленима  који су били у „Дирекцији“ интезивно ради на усаглашавању планова и програма, а физички обим послова се редовно одрађује као и пре ове реорганизације.

Објављено под Вести | Оставите коментар

Свим дамама срећан Дан жена

Објављено под Вести | Оставите коментар

Нови камион у возном парку

Објављено под Вести | Оставите коментар

Чишћење града након отапања снега и леда

За само неколико дана преласка температуре у плус наш град је изменио свој изглед. После више од месец дана  окованог у снегу и леду дошло је до отапања и наше улице, тротоари, травњаци, корито реке Штире итд.  је освануло са милонима папирића и разног ситног отпада. Такође су и улице и тротоари препуни песка и ситне ризле па су наше службе одмах с почетком радне недеље изашле на терен и почеле уређивање, чишћење и сакупљање тог ситног отпада.

20170207_112236

Стругање ивичњака од наноса

20170207_113818

Поправљање клупа по парковима

20170207_113954

Вађење пањева

20170207_112029

Очишћено корито реке Штире

20170207_11211120170207_11254220170207_112119IMAG0629

Објављено под Вести | Оставите коментар