Close

Јавне набавке 2020.године

План набавки 2020. година

Добра-погонско гориво и моторна уља и мазива, ЈН број Д1/2020, измене и допуне

Добра-погонско гориво и моторна уља и мазива, ЈН број Д1/2020

Добра-електрична енергија, ЈНМВ Д2/2020

Услуге запошљавања, ЈН У1/2020