Close

Јавне набавке 2018. година

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. годину

Јавне набавке 2018. година

План набавки 2018. година

Добра-Погонско гориво, моторна уља и мазива ЈН број 1/2018-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

питања и одговори

измена конкурсне документације

Oдлука о додели уговора

oбавештење о закљученом уговору

Добра-Храна за напуштене псе, ЈНМВ број Д 15/2018-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Добра-Електрична енергија, ЈНМВ број Д 21/2018-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Добра-Контејнери за комунални отпад, ЈНМВ број Д 4/2018-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Добра-резервни делови за косачице и тримере са услугом уградње,алати и потрошни материјал за Службу зеленила ЈНМВ број Д14/2018-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

измена конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

Добра-камион са корпом, ЈНМВ број Д27/2018-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Добра-Репроматеријал за расадништво, ЈНМВ број Д18/2018-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Услуге мобилне телефоније, ЈНМВ број У2/2018-Поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Радови-израда боксова на кванташкој пијаци, ЈНМВ број Р2/2018-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Услуге-уступање људских ресурса, ЈН број У14/2018-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

oбавештење о закљученом уговору

Услуге дератизације, и дезинсекције, ЈНМВ У10/2018-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

одговор на захтев за појашњење конкурсне документације

одговор на захтев за појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Закуп добара-багера гусеничара са руковаоцем, ЈН д3/2018-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Добра-половна ауто чистилица, ЈН број Д5/2018-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Добра-пролећни расад цвећа, ЈНМВ број Д12/2018-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Услуге-превоз непропусног материјала-глине, ЈНМВ број У13/2018-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Добра-материјал за машинско одржавање, ЈНМВ број Д20/2018-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

измена конкурсне документације

Oдлука о додели уговора

oбавештење о закљученом уговору

Услуге вулканизера, ЈНМВ У4/2018-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Добра-природни шљунак, ЈНМВ број Д 11/2018-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одлука о додели уговора

oбавештење о закљученом уговору

Заштитна опрема, ЈНМВ Д19/2018-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Добра-самоходна косачица и моторни тример, ЈНМВ број 15/2018-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Услуге осигурања, ЈНМВ У3/2018-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одлука о додели уговора

oбавештење о закљученом уговору

Добро-комунално возило-аутосмећар, ЈНМВ број 27/2018-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Добра-монтажна радионица Д29/18

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

oбавештење о закљученом уговору

Добра-јесењи расад цвећа, ЈНМВ број Д12/2018-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одлука о додели уговора

oбавештење о закљученом уговору

Добра-репроматеријал за расадништво, ЈНМВ број Д18/2018-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Добра-моторна тестера, ЈНМВ број 15/2018-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Добра-Багер точкаш, ЈНМВ број Д28/2018-поступак у току

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

питања и одговори везани за конкурсну документацију

Услуге осигурања имовине, ЈНМВ У3-1/2018-поступак завршен

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Услуге уступања људских ресурса, ЈН У1/2019-поступак у току

 

Конкурсна документација

одлука о додели уговора

Добра-Погонско гориво и моторна уља и мазива, ЈН Д1/2019-поступак у току

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Добра-Храна за псе, ЈНМВ број Д8/2019-Поступак у току

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Добра-Електрична енергија, ЈНМВ број Д12/2019-поступак у току

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Услуге-превоз непропусног материјала-глине са ископом и утоваром,ЈНМВ У2/2019-поступак у току

Позив за доставу понуда

Конкурсна документација