Close

Јавне набавке 2017. година

 

План набавки 2017. година

Добра-изнајмљивање ауто дизалице ЈНМВ број 25/2017-поступак завршен

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Добра-храна за псе-ЈНМВ број 17/2017-поступак завршен

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Добра-ауто гуме, ЈНМВ број 18/2017-поступак завршен

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

 

Добра-резервни делови за косачице и тримере са услугом уградње и потрошни материјал за службу градског зеленила, ЈНМВ број 16/2017-завршен поступак

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Добра-електрична енергија ЈНМВ 22/2017-завршен поступак

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Добра-Метални контејнери за комунални отпад, ЈНМВ 3/2017-завршен поступак

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Добра-материјал за машинско одржавање, ЈНМВ 21/2017-завршен поступак

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Добра-Материјал за машинско одржавање, ЈНМВ 21/2017-Поновљени поступак за партије 1, 3 и 4-завршен поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Добра-Пролећни расад цвећа, ЈНМВ 12/2017-завршен поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Добра-Семе за цвеће, ЈНМВ 19/2017-завршен поступак

Позив за подношење понуда

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Добра-полован кипер, ЈНМВ 2/2017-завршен поступак

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

обавештење о обустави поступка јавне набавке

Добра-заштитна опрема, ЈНМВ број 20/2017-завршен поступак

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Услуге осигурања, ЈНМВ број 24/2017-завршен поступак

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Добра-моторни тример за кошење, ЈНМВ број 15/2017-завршен поступак

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Услуге-превоз непропусног материјала-глине са ископом и утоваром,ЈНМВ 23/2017-завршен поступак

конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Закуп добара-багера гусеничара са руковаоцем, ЈНМВ бр. 10/2017-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Добра-природни шљунак, ЈНМВ бр. 11/2017-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Добра-полован трактор са тарупом и ротационом косачицом, ЈНМВ бр. 6/2017-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Добра-половна специјална тракторска приколица, ЈНМВ 2/2017-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Добро-половно теретно возило-кипер, ЈНМВ бр. 1/2017-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Добра-јесењи расад цвећа, ЈНМВ број 12/2017-поступак у току

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Добра-семе за цвеће, ЈНМВ број 18-1/2017-завршен поступак

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Радови-машински, електро и грађевински радови на Новој зеленој пијаци, ЈНМВ 8/2017-завршен поступак

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Добра-средства личне и колективне заштите, ЈНМВ  бр. 20-1/2017-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Добра-резервни ауто делови, ЈНМВ број 14/2017-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације

одговор на захтев за појашњење конкурсне документације

измена конкурсне документације

обавештење о продужењу рока за доставу понуда

Одлука о додели уговора

oбавештење о закљученом уговору

Добра-алати за машинску радионицу, ЈНМВ број 33/2017-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Услуге осигурања имовине, ЈНМВ број 24-1/2017-поступак у току

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

одговор на захтев за појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

План набавки за 2018. годину