Close

Уређење радничке мензе.

Као што је познато најновији Закон о буџетском систему је укинуо финансирање дирекција чији су оснивачи локалне самоуправе. Тако је дошло до стварања нових јавних предузећа или припајање другим јавним предузећима, чије финансирање није из јавних прихода. Када је у питању ЈП „Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче“ део који се односи на уређење и одржавање јавних и зелених површина је придодат КЈП „Наш дом“, што значи да је наше предузеће добило одређен број радника и послове на уређивању и одржавању јавних и зелених површина, затим управљање пијацом и гробљем у Бањи Ковиљачи. Ових дана се у координацији са ЈП „Лозница развој“ и запосленима који су били у „Дирекцији“ интезивно ради на усаглашавању планова и програма, а физички обим послова се редовно одрађује као и пре ове реорганизације.