Close

ДИРЕКТОР

ЈАНКО АЛЕКСИЋ

РАДНА БИОГРАФИЈА

Рођен је 13. фебруара 1958. године у Јелаву код Лознице. Дипломирао је 1980. године на Педагошкој академији у Шапцу. На Факултету за примењену екологију дипломира и стиче звање Дипл. аналитичар заштите животне средине. На истом факултету завршио Мастер академске студије и стиче звање МSc аналитичар у области заштите животне средине. Део радне каријере везан је за рад у настави, а затим оснива приватно предузеће где се бави производњом. Од 2004. до 2008. године стални члан Општинског већа, где је остварио изузетно значајне разултате. У периоду од 2008. до 2012. године обављао је функцију сталног члана Градског већа града Лознице са ресорним задужењем развоја 56 Месних заједница. На ову функцију поново је изабран у мају 2012. године. У јулу 2016.године одлуком Скупштине Града Лозница постављен је на место в.д. директора КЈП “Наш дом“ Лозница.Члан је радних тела и комисија Града Лознице. Изузетно је активан у својој месној заједници, а слободно време посебно користи на израду и реализацију пројеката везаних за екологију и очување животне средине.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

Даница Ђурић

РАДНА БИОГРАФИЈА

У припреми....

НАДЗОРНИ ОДБОР

Чланови Надзорног одбора КЈП „Наш дом“ су:

Вера Унковић, председник

РАДНА БИОГРАФИЈА

У припреми...

Горан Васић, члан

РАДНА БИОГРАФИЈА

У припреми...

Љубинка Николић, члан

РАДНА БИОГРАФИЈА

Рођена 1957. године. Правни факултет завршила 1980. године у Новом Саду, а касније положила и правосудни испит. У периоду од фебруара 1981. до фебруара 2002. године радила сам у ХК „Вискоза“ а.д. и за то време обављала послове секретара предузећа, руководиоца Сектора „Вискоза-стан“ и помоћника директора за правне послове у фабрици „Селвлакно“. У фебруару 2002. године засновала радни однос у КЈП „Наш дом“ Лозница на пословима заменика директора, а од 2008. године обавља послове руководиоца Сектора за правне послове, послове јавних набавки и обезбеђења. Члан Надзорног одбора из реда запослених у КЈП „Наш дом“ Лозница.