Close

Јавне набавке 2019.године

План набавки 2019. година

Услуге уступања људских ресурса, ЈН У1/2019-поступак завршен

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Добра-погонско гориво и моторна уља и мазива, ЈН Д1/2019-поступак завршен

позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Добра-храна за псе, Д8/2019-поступак завршен

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Добра-електрична енергија, ЈНМВ број Д12/2019-поступак завршен

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Услуге изнајмљивања аутодизалице, ЈНМВ У4/2019_поступак завршен

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Добра-резервни делови и потрошни материјал за службу зеленила, ЈНМВ број Д7/2019-поступак завршен

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Добра-ауто гуме, ЈНМВ Д9/2019-поступак завршен

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Добро-тракторска дробилица за грање са диском, ЈНМВ д6/2019-поступак обустављен

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Добра-расад цвећа, садни материјал и репроматеријал за расадништво,

ЈНМВ Д4/2019-поступак завршен

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о продужењу рока за доставу понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Средства за одржавање хигијене, ЈНМВ број Д19/2019-Поступак завршен

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Услуге превоза глине са ископом и утоваром, ЈНМВ у2/2019-Поступак завршен

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Закуп багера гусеничара са руковаоцем, ЈНМВ број Д2/2019-поступак завршен

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Косачице за траву, моторни тримери и друга добра за потребе Службе зеленила, ЈНМВ Д6/2019-поступак у току

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Заштитна опрема. ЈНМВ број Д10/2019-поступак завршен

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Услуге вулканизера, ЈНМВ У6 /2019-Поступак завршен

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Природни шљунак, ЈНМВ Д3/2019-поступак завршен

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

обавештење о закљученом уговору

Вулканизерске услуге, ЈНМВ У 6/2019-поновљени поступак-поступак завршен

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

обавештење о закљученом уговору

Услуге осигурања, ЈНМВ У5/2019-Поступак завршен

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Услуге запошљавања укључујући рад на одређено време, ЈН У11/2019-поступак завршен

Позив за доставу понуда

Конкурсна документација

одлука о додели уговора

Добра-контејнери за комунални отпад, ЈНМВ Д13/2019-поступак завршен

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације

одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Услуга изнајмљивања аутодизалице, ЈНМВ У4/2019, Поступак завршен

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Универзални утоваривач са додатцима, ЈНМВ Д21/2019-Поступак завршен

Позив за доставу понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Половно комунално возило-аутосмећар, ЈНМВ Д24/2019-поступак завршен

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Полован кипер, ЈНМВ Д22/2019-поступак завршен

Позив за доставу понуда

конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Половни трактори, ЈНМВ Д23/2019-поступак у току

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Услуге осигурања-осигурање имовине, ЈНМВ У/2019-поступак у току

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација