Close

ДИРЕКТОР

ЈАНКО АЛЕКСИЋ

РАДНА БИОГРАФИЈА

Рођен је 13. фебруара 1958. године у Јелаву код Лознице. Дипломирао је 1980. године на Педагошкој академији у Шапцу. На Факултету за примењену екологију дипломира и стиче звање Дипл. аналитичар заштите животне средине. На истом факултету завршио Мастер академске студије и стиче звање МSc аналитичар у области заштите животне средине. Део радне каријере везан је за рад у настави, а затим оснива приватно предузеће где се бави производњом. Од 2004. до 2008. године стални члан Општинског већа, где је остварио изузетно значајне разултате. У периоду од 2008. до 2012. године обављао је функцију сталног члана Градског већа града Лознице са ресорним задужењем развоја 56 Месних заједница. На ову функцију поново је изабран у мају 2012. године. У јулу 2016. године одлуком Скупштине Града Лозница постављен је на место директора КЈП “Наш дом“ Лозница. Члан је радних тела и комисија Града Лознице. Изузетно је активан у својој месној заједници, а слободно време посебно користи на израду и реализацију пројеката везаних за екологију и очување животне средине.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

Даница Ђурић

РАДНА БИОГРАФИЈА

Рођена 1961. године у Пријепољу, где је завршила гимназију. Дипломирала на Машинском факултету у Београду и од 1996. до 2005. године запослена у ХК „Вискоза“, „Свила“ А.Д. као инжењер у Сектору одржавања. У исто време именована је за члана тима ХК „Вискоза“ за увођење колекције ISO 9000 стандарда. Ангажована је на изради документације и прилагођавању исте за имплементацију. Од 2006. до 2008. године ради као професор физике у Економској школи и Средњој школи „Свети Сава“ у Лозници. У октобру 2008. године заснива радни однос у Комуналном јавном предузећу “Наш дом“ на месту заменика директора. Поред редовних послова које обавља активно се бави управљањем отпадом и то на изради стратешких докумената, разних извештавања и пројектних задатака везано за ову област. Од 2018. године обавља послове Извршног директора КЈП „Наш дом“.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Чланови Надзорног одбора КЈП „Наш дом“ су:

Вера Унковић, председник

РАДНА БИОГРАФИЈА

У припреми...

Горан Васић, члан

РАДНА БИОГРАФИЈА

Рођен 28.01.1978. године у Лозници. Студирао Економски факултет у Београду (државни), смер Економска анализа и политика и дипломирао 2006. године. Прво радно искуство стиче као Стручни сарадник за послове привреде и развојно планирање у Одељењу за привреду и економски развој у Локалној самоуправи у Лозници- 1 година. У међувремену је положио државни испит. Након тога запошљава се као Руководилац фирме ĆIMO KOMPANY (финансије, набавка, продаја, анализе и предлози за унапређење пословања), 4 године. Задњих 5 година ради као Руководилац картонаже у Лозници, фирма NATURA TRADE (финансије, продаја, производња, набавка, анализе и предлози за унапређење пословања, смањивање трошкова у производњи). Контакти у великим предузећима и фабрикама у Србији - Mercator, Pionir д.о.о., Heres д.о.о., Medela, Zitoprerada, Crops, Nectar).

Љубинка Николић, члан

РАДНА БИОГРАФИЈА

Рођена 1957. године. Правни факултет завршила 1980. године у Новом Саду, а касније положила и правосудни испит. У периоду од фебруара 1981. до фебруара 2002. године радила сам у ХК „Вискоза“ а.д. и за то време обављала послове секретара предузећа, руководиоца Сектора „Вискоза-стан“ и помоћника директора за правне послове у фабрици „Селвлакно“. У фебруару 2002. године засновала радни однос у КЈП „Наш дом“ Лозница на пословима заменика директора, а од 2008. године обавља послове руководиоца Сектора за правне послове, послове јавних набавки и обезбеђења. Члан Надзорног одбора из реда запослених у КЈП „Наш дом“ Лозница.