Close

ДИРЕКТОР

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЋ

РАДНА БИОГРАФИЈА

Рођен 14. октобра 1981. године у Лозници. У свом родном граду, са одличним успехом, завршава Основну школу ,,Јован Цвијић“, а потом и Средњу економску школу – смер правни техничар. Као редован студент уписује Правни факултет Универзитета у Београду на ком дипломира 2008. године и стиче стручни назив – дипломирани правник. На истом факултету 2022. године завршава постдипломске мастер академске студије (просечна оцена 9,75) из уже грађанскоправне научне области и стиче академски назив – мастер правник. Свој професионални пут започиње у привреди, а потом и у Основном суду у Лозници, након чега, 2013. године у Београду полаже правосудни испит. Након тога, у Служби за катастар непокретности Лозница обавља послове самосталног саветника за стручне и управне послове, да би 2015. године био постављен за Начелника општинске управе у Малом Зворнику. У септембру 2016. године Скупштина града Лознице га именује за директора градског Центра за социјални рад у Лозници где мандат врши до фебруара 2023. године. Успешно је завршио бројне курсеве из различитих правних области као и обуку за посредника (медијатора) у решавању спорова. Ожењен је, отац двоје деце.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

Томислав Мандић

РАДНА БИОГРАФИЈА

Рођен 10.08.1979. године у Власеници, БиХ. 2004.године завршио је студије на Шумарском факултету, смер шумарство и стекао звање дипломирани инжењер шумарства. Од 2006. до 2024. године радио је као управник РЈ Плане и активно је учествовао у стварању услова за добијање сертификата по међународном FSC стандарду за одржавање газдовања шумама за Шумско газдинство "Височник". Од парила 2024. године запослен је на радном месту извршни директор КЈП "Наш дом" у Лозници. Течно говори руски језик и служи се енглеским језиком.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Чланови Надзорног одбора КЈП „Наш дом“ су:

Вера Унковић, председник

РАДНА БИОГРАФИЈА

Датум рођења: 30.07.1959.год.
Адреса:Карађорђева 27,Лозница
Образовање: Дипломирани економиста (Економски факултет, Београд)
Радно искуство:
1985 - 2001. године ХК “Вискоза“, Лозница
2001 - 2023. године Градска управа града Лозница
2001-2005.год. Начелник за финансије
2011-2015.год. Начелник за финансије
2015-2017.год. Буџетски инспектор
2017-2023.год. Помоћник начелника за финансије

Зоран Џагић, члан

РАДНА БИОГРАФИЈА

Рођен 02.09.1959. године у Лозници. Основну и средњу школу завршио је у Лозници. Дипломирао је на Економском факултету у Крагујевцу. Приправнички стаж одрадио је у Сектретаријату за привреду и друштвене делатности Општине Лозница. У КЈП „Наш дом“ ради од 1990. године. До 1993. године обављао је посао помоћника директора за економске послове. Од 1993. до 2001. године ради на пословима финансијског директора. Од 2001. године до данас обавља послове у Секторима градске чистоће и зеленила. Тренутно ради на пословима организације и руковођења у Сектору градске чистоће као „Руководилац сектора градске чистоће“.

Миодраг Васиљевић, члан

РАДНА БИОГРАФИЈА

Рођен 15.01.1953. године. Основну и средњу школу завршио је у Лозници. Завршио је и Tехнолошки факултет где добија звање дипломирани инжењер технологије. Двадесет и две године послове обављао у фабрикама “Вискоза” на руководећим позицијама. Шест година обављао дужности директора КЈП “Наш дом” Лозница, након чега седам година као шеф сектора за техничке послове. Обављао функцију в.д. директора ЈКП “Паркинг сервис” Лозница, као и директор ЈКП “Паркинг сервиса” Лозница, са ког места и одлази у пензију. Био је члан управног одбора ЈП “ВИК” Лозница и члан надзора одбора установе за физичку културу Лагатор Лозница, члан надзороног одбора ЈКП “Топлана” Лозница.