Close

ДИРЕКТОР

ЈАНКО АЛЕКСИЋ

РАДНА БИОГРАФИЈА

Рођен је 13. фебруара 1958. године у Јелаву код Лознице. Дипломирао је 1980. године на Педагошкој академији у Шапцу. На Факултету за примењену екологију дипломира и стиче звање Дипл. аналитичар заштите животне средине. На истом факултету завршио Мастер академске студије и стиче звање МSc аналитичар у области заштите животне средине. Део радне каријере везан је за рад у настави, а затим оснива приватно предузеће где се бави производњом. Од 2004. до 2008. године стални члан Општинског већа, где је остварио изузетно значајне разултате. У периоду од 2008. до 2012. године обављао је функцију сталног члана Градског већа града Лознице са ресорним задужењем развоја 56 Месних заједница. На ову функцију поново је изабран у мају 2012. године. У јулу 2016. године одлуком Скупштине Града Лозница постављен је на место директора КЈП “Наш дом“ Лозница. Члан је радних тела и комисија Града Лознице. Изузетно је активан у својој месној заједници, а слободно време посебно користи на израду и реализацију пројеката везаних за екологију и очување животне средине.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

Даница Ђурић

РАДНА БИОГРАФИЈА

Рођена 1961. године у Пријепољу, где је завршила гимназију. Дипломирала на Машинском факултету у Београду и од 1996. до 2005. године запослена у ХК „Вискоза“, „Свила“ А.Д. као инжењер у Сектору одржавања. У исто време именована је за члана тима ХК „Вискоза“ за увођење колекције ISO 9000 стандарда. Ангажована је на изради документације и прилагођавању исте за имплементацију. Од 2006. до 2008. године ради као професор физике у Економској школи и Средњој школи „Свети Сава“ у Лозници. У октобру 2008. године заснива радни однос у Комуналном јавном предузећу “Наш дом“ на месту заменика директора. Поред редовних послова које обавља активно се бави управљањем отпадом и то на изради стратешких докумената, разних извештавања и пројектних задатака везано за ову област. Од 2018. године обавља послове Извршног директора КЈП „Наш дом“.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Чланови Надзорног одбора КЈП „Наш дом“ су:

Здравко Перић, председник

РАДНА БИОГРАФИЈА

У припреми...

Драган Тадић, члан

РАДНА БИОГРАФИЈА

Рођен 16.12.1981. године у Лозници, основну школу завршио у Липници, а средњу у Сремској Митровици и стекао звање шумарски техничар. Студирао и дипломирао на Шумарском факултету Универзитета у Београду и стекао звање дипломирани инжењер шумарства. За време студирања одрадио стручну праксу из гајења шума у ЈП „Србијашуме“, ШГ „Борања“ Лозница. Приправнички радни стаж одрадио у „Манастирским шумама“ ДОО Лозница у трајању од годину дана, након тога наставио рад у истој организацији у трајању од 6 месеци, у овој фирми радио на пословима израде планова и основа у шумарству, учествовао у прикупупљању података и рекогносцирању терена при изради Основе газдовања шумама за ГЈ „Троноша-Манастирске шуме“, Епархија Шабачка-Манастирске шуме ДОО. Након тога посао започео у дрвној индустрији у трајању од годину дана у фирми „Пилана Примар ГМЗ“ ДОО Јагодња, Крупањ. Радио на пословима набавке и куповине техничке обле грађе за даљу прераду, на пословима организовања и руковођења запослених у предузећу. Након тога посао заснива у Градској управи Града Лознице у одељењу за Урбанизам и ради на пословима легализације нелегалних објеката, озакоњења, где и сада ради. Положен државни стручни испит за рад у огранима државне управе и јединицама локалне самоуправе. У претходном сазиву био је члан савета Месне заједнице Брадић у којој и живи са породицом - супругом и два сина.

Зоран Џагић, члан

РАДНА БИОГРАФИЈА

Рођен 02.09.1959. године у Лозници, Република Србија. Основну и средњу школу завршио у Лозници. Студирао и дипломирао на Економском факултету у Крагујевцу. Приправнички стаж одрадио у Секретаријату за привреду и друштвене делатности Општине Лозница. Од 1990. године запослен је у Комуналном јавном предузећу „Наш дом“. До 1993. године обављао посао помоћника директора за економске послове. Од 1993. до 2001. године ради на пословима финансијског директора. Од 2001. године до данас обавља послове у Секторима градске чистоће и зеленила, тренутно ради на пословима организације и руковођења пословима у Сектору градске чистоће као „Руководилац сектора градске чистоће“.