Close

O нама

Скупштина општине Лозница на заједничкој седници Општинског Већа, Већа радних заједница одржаној 23.11.1965. год. донела је решење о оснивању предузећа за газдовање стамбеним зградама у друштвеној својини – СП „Наш дом“.

Радници КП „Градски водовод“ и радници КП „Чистоћа“ 1967. год. припојили су се Стамбеном предузећу „Наш дом“ тако да од 01.01.1968. год. предузеће послује под називом КСП „Наш дом“. Изменом законских прописа, фирма мења име и то 1976. год. у КП „Наш дом“, 1978. год. у КРО „Наш дом“. Одвајањем ООУР „Водовод“ у посебно предузеће и удруживањем „Хигијене“, „Пијаце“ и дела РЗ од 01.07.1987. формирана је јединствена РО, да би опет усвајањем Закона о предузећу променила назив у КЈП „Наш дом“.

У широкој лепези послова којима се ово предузеће бави свакако најзначајније место заузимају комуналне услуге којима се задовољавају како индивидуалне комуналне потребе наших суграђана и правних субјеката, тако и у најширем смислу потребе које се могу назвати општим и заједничким. То су пре свега услуге сакупљања и депоновања комуналног отпада, чишћење и прање града, одржавање и изградња зелених и парковских површина, погребне услуге, организовање и рад пијачних послова, услуге хватања паса луталица, чишћење снега, прочишћавање кишне канализације и још неке сличне услуге за које се повремено укаже потреба.

Предузеће је организовано као јавно предузеће, послује средствима у државној својини, а по величини је средње.

Организациона структура

Организациона шема

Органи управљања

НАДЗОРНИ ОДБОР

Чланови Надзорног одбора КЈП „Наш дом“ су:
1. Вера Унковић, председник
2. Миодраг Васиљевић, члан
3. Зоран Џагић, члан

ДИРЕКТОР

Владимир Петровић