Јавне набавке 2016. година

Добра-моторно гориво и моторна уља и мазива

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Добра-половно путарско возило 1+6 и половно возило за пољску кухињу

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Добра-једно половно путарско возило 6+1 ЈНМВ 6/2016

Позив за подношење понуд

конкурсна документација

Добра-средства личне и колективне заштите ЈНМВ 9-1/2016

Конкурсна документација

позив за подношење понуда

 

Добра-набавка половног ауто-смећара ЈН 7/2016

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

Добра-природни шљунак ЈНМВ 17/2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Добра-ауто делови ЈНМВ 13/2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Услуге-осигурање имовине ЈНМВ 23-2/2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 

Радови-израда кровне конструкције ЈНМВ 31/2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Услуге-вулканизирање, оптика, монтажа и центрирање гума

Одлука о додели уговора

 

 

Услуге обавезног осигурања возила од аутоодговорности, ЈНМВ бр. 23/2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Добра-пролећни расад цвећа, ЈНМВ бр. 4/2016

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Добра-материјал за машинско одржавање, ЈНМВ 4/2016-Поновљени поступак 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Добра-храна за кућне љубимце

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Услуге мобилне телефоније, ЈНМВ бр. 28/2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Измена и допуна конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Добра-контејнери

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Добра-електрична енергија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Добра-нафта и нафтни деривати

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору