Јавне набавке 2015. година

Добра-резервни делови за зеленило

Одлука о закључењу уговора

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Добра-ауто делови, ЈНМВ бр. 12/2015

Одлука о закључењу уговора

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

Добра-средства личне и колективне заштите

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Добра-теретно возило  8/2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о закључењу уговора

 

Добра-Јесењи расад цвећа 6/2015

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора ЈНМВ број 06/2015 

Одлука о закључењу уговора

 

Услуге осигурања-осигурање имовине, ЈНМВ бр. 19-2/2015

Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

документ бр 1 ,  документ бр 2

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

документ бр 1, документ бр 2

Одлука о додели уговора – Осигурање имовине, ЈНМВ бр. 19-2/2015

Обавештење о закљученом уговору

 

Добра-контејнери за прикупљање комуналног отпада, ЈНМВ бр. 15/2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација  

Измена и допуна конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

документ бр 1

Одлука о додели уговора – Контејнери, ЈНМВ бр. 15/2015

Обавештење о закљученом уговору