Органи управљања

НАДЗОРНИ ОДБОР

Чланови Надзорног одбора КЈП „Наш дом“ су:

1.  Драгана Симић, председник

2. Премил Савичић, члан

3.  Љубинка Николић, члан

ДРАГАНА СИМИЋ – РАДНА БИОГРАФИЈА

Рођена 1968. године. Завршила Економски факултет у Београду, смер пословне финансије и рачуноводство.

У периоду 1995.-2008. радила у привреди на финансијским и рачуноводственим пословима (ГП РАД-ПОДРИЊЕ ЛОЗНИЦА, ГУЧЕВО СИСТЕМ ДОО МАЛИ ЗВОРНИК, КОЛОСЕУМ Д.О.О.)

2008.-2011. запослена у НСЗ Филијала Лозница на пословима саветника за развој предузетништва.

2011.-2012. радила у Градској управи града Лозница, Одељење за финансије и друштвене делатности – шеф финансијске службе.

2012.-2013. – директор НСЗ Филијала Лозница.

  1. – НСЗ Филијала Лозница – саветник за развој предузетништва.

Паралелно обављала и функцију председника Управног одбора КЈП „Наш дом“ Лозница (2008.-2012.) и председника Управног одбора Здравствене установе „Апотека Лозница“ (2012.-2016.).

ЉУБИНКА НИКОЛИЋ – РАДНА БИОГРАФИЈА

Рођена 1957. године. Правни факултет завршила 1980. године у Новом Саду, а касније положила и правосудни испит.

У периоду од фебруара 1981. до фебруара 2002. године радила сам у ХК „Вискоза“ а.д. и за то време обављала послове секретара предузећа, руководиоца Сектора „Вискоза-стан“ и помоћника директора за правне послове у фабрици „Селвлакно“.

У фебруару 2002. године засновала радни однос у КЈП „Наш дом“ Лозница на пословима заменика директора, а од 2008. године обавља послове руководиоца Сектора за правне послове, послове јавних набавки и обезбеђења.

Члан Надзорног одбора из реда запослених у КЈП „Наш дом“ Лозница.

ПРЕМИЛ САВИЧИЋ – РАДНА БИОГРАФИЈА

Рођен 1950. године. Економски факултет у Београду завршио 1985. године. До тада радио на пословима: шеф рачуноводства 10 година, руководилац службе финансија и рачуноводства 10 година, помоћник директора финансијског сектора „ХК Вискоза“ 5 година, АД „Лофолен“ 5 година.

Од априла 2007. до 2015. године помоћник директора за комерцијално финансијске и рачуноводствене послове у ЈП „Топлана“ Лозница.

Биран на функције надзорних и управних одбора: у Техничкој школи Лозница, члан надзорног одбора у ЈП „Водовод и канализација“, председник управног одбора у Градској апотеци, председник управног и надзорног одбора у КЈП „Наш дом“.

 

ДИРЕКТОР

1.  Јанко Алексић, в.д.

ЈАНКО АЛЕКСИЋ – РАДНА БИОГРАФИЈА

Рођен је 13. фебруара 1958. године у Јелаву код Лознице. Дипломирао је 1980. године на Педагошкој академији у Шапцу. На Факултету за примењену екологију дипломира  и стиче звање Дипл. аналитичар заштите животне средине. На истом факултету завршио Мастер академске студије и стиче звање МSc аналитичар у области заштите животне средине.

Део радне каријере везан је за рад у настави, а затим оснива приватно предузеће где се бави производњом.

Од 2004. до 2008. године стални члан Општинског већа,  где је  остварио изузетно значајне разултате. У периоду од 2008. до 2012. године обављао је функцију сталног члана Градског већа града Лознице са   ресорним задужењем развоја 56 Месних заједница. На ову функцију поново је изабран у мају 2012. године. У јулу 2016.године одлуком Скупштине Града Лозница постављен је на место в.д. директора КЈП “Наш дом“ Лозница.Члан је радних тела и комисија Града Лознице. Изузетно је активан у својој месној заједници, а слободно време посебно користи на израду и реализацију пројеката везаних за екологију и очување животне средине.

 

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

1.  Момир Матић

Рођен је 16. децембра 1953. године у Лозници. Гимназију завршио у Лозници, а Правни факултет у Новом Саду.

Прво запослење као кадровски стипендиста је било у СОУР „Вискоза“, РО „Хемиремонт“ на пословима радног места Руководилац правне службе.

Затим, обављао послове Секретара у ТРО „Јадар“, Руководилац правне службе Агроиндустријског комбината „Лозница“, Лозница, Секретар МПИ „Клас“, Лозница.

У периоду од 1992.-1996. године обављао послове Начелник одељења унутрашњих послова, а од 1996.-2000. године Подпредседник скупштине општине Лозница.

Послове првог директора ЈП „Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче“, Бања Ковиљача, на почетку као Начелник ОУП као в.д. волонтерски, а затим и као Директор за време мандата Подпредседника скупштине. Од 2000.-2011. године Заменик директора ЈП „Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче“. Од 2011.-2017. године, када је из статусних промена престало да постоји ЈП „ДИРЕКЦИЈА“ обављао послове директора.

Поседује радни стаж од 38 година од чега 14 година са посебним овлашћењима. Од 2000. године био је члан УО ЈП, затим  председник управног одбора ТРО „Дрина“, члан УО Гимназије, ОШ „В. Благојевић“, СИЗ-а за стамбене послове, Ауто мото друштва, члан УО и НО специјалне болнице у Б. Ковиљачи.