Органи управљања

НАДЗОРНИ ОДБОР

Чланови Надзорног одбора КЈП „Наш дом“ су:

1.  Драгана Симић, председник

2. Премил Савичић, члан

3.  Љубинка Николић, члан

ДРАГАНА СИМИЋ – РАДНА БИОГРАФИЈА

Рођена 1968. године. Завршила Економски факултет у Београду, смер пословне финансије и рачуноводство.

У периоду 1995.-2008. радила у привреди на финансијским и рачуноводственим пословима (ГП РАД-ПОДРИЊЕ ЛОЗНИЦА, ГУЧЕВО СИСТЕМ ДОО МАЛИ ЗВОРНИК, КОЛОСЕУМ Д.О.О.)

2008.-2011. запослена у НСЗ Филијала Лозница на пословима саветника за развој предузетништва.

2011.-2012. радила у Градској управи града Лозница, Одељење за финансије и друштвене делатности – шеф финансијске службе.

2012.-2013. – директор НСЗ Филијала Лозница.

  1. – НСЗ Филијала Лозница – саветник за развој предузетништва.

Паралелно обављала и функцију председника Управног одбора КЈП „Наш дом“ Лозница (2008.-2012.) и председника Управног одбора Здравствене установе „Апотека Лозница“ (2012.-2016.).

ЉУБИНКА НИКОЛИЋ – РАДНА БИОГРАФИЈА

Рођена 1957. године. Правни факултет завршила 1980. године у Новом Саду, а касније положила и правосудни испит.

У периоду од фебруара 1981. до фебруара 2002. године радила сам у ХК „Вискоза“ а.д. и за то време обављала послове секретара предузећа, руководиоца Сектора „Вискоза-стан“ и помоћника директора за правне послове у фабрици „Селвлакно“.

У фебруару 2002. године засновала радни однос у КЈП „Наш дом“ Лозница на пословима заменика директора, а од 2008. године обавља послове руководиоца Сектора за правне послове, послове јавних набавки и обезбеђења.

Члан Надзорног одбора из реда запослених у КЈП „Наш дом“ Лозница.

ПРЕМИЛ САВИЧИЋ – РАДНА БИОГРАФИЈА

Рођен 1950. године. Економски факултет у Београду завршио 1985. године. До тада радио на пословима: шеф рачуноводства 10 година, руководилац службе финансија и рачуноводства 10 година, помоћник директора финансијског сектора „ХК Вискоза“ 5 година, АД „Лофолен“ 5 година.

Од априла 2007. до 2015. године помоћник директора за комерцијално финансијске и рачуноводствене послове у ЈП „Топлана“ Лозница.

Биран на функције надзорних и управних одбора: у Техничкој школи Лозница, члан надзорног одбора у ЈП „Водовод и канализација“, председник управног одбора у Градској апотеци, председник управног и надзорног одбора у КЈП „Наш дом“.

 

ДИРЕКТОР

1.  Јанко Алексић, в.д.

ЈАНКО АЛЕКСИЋ – РАДНА БИОГРАФИЈА

Рођен је 13. фебруара 1958. године у Јелаву код Лознице. Дипломирао је 1980. године на Педагошкој академији у Шапцу. На Факултету за примењену екологију дипломира  и стиче звање Дипл. аналитичар заштите животне средине. На истом факултету завршио Мастер академске студије и стиче звање МSc аналитичар у области заштите животне средине.

Део радне каријере везан је за рад у настави, а затим оснива приватно предузеће где се бави производњом.

Од 2004. до 2008. године стални члан Општинског већа,  где је  остварио изузетно значајне разултате. У периоду од 2008. до 2012. године обављао је функцију сталног члана Градског већа града Лознице са   ресорним задужењем развоја 56 Месних заједница. На ову функцију поново је изабран у мају 2012. године. У јулу 2016.године одлуком Скупштине Града Лозница постављен је на место в.д. директора КЈП “Наш дом“ Лозница.Члан је радних тела и комисија Града Лознице. Изузетно је активан у својој месној заједници, а слободно време посебно користи на израду и реализацију пројеката везаних за екологију и очување животне средине.

 

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР