Контакт

Адреса:
Булевар Доситеја Обрадовића бр.6, 15300 Лозница

Електронска пошта (Е-mail) :

kjpnasdomloznica@gmail.com

Телефони:

Управна зграда:

  • Централа : 015-7882-291
  • Факс : 015-7882-291
  • Директор : 015-7882-291

Робна пијаца и ресторан (Клупци) : 015-882-342

Зелена пијаца : 015-889-386

Градско гробље : 015-872-030

Телефони градског гробља ван радног времена  :

  • Руководилац службе гробља : 066-8870-036
  • Шеф продавнице : 066-8870-031