50 година постојања КЈП „Наш дом“

Ове године КЈП „Наш дом“, Лозница прославља 50 година постојања предузећа, чија је основна делатност сакупљање комуналног отпада, одржавање чистоће града, уређење jавних и зелених површина. КЈП „Наш дом“ је имао свој развојни пут, а почело 1965. године када је  скупштина општине Лозница на заједничкој седници Општинског већа, Већа радних заједница донела  решење о оснивању предузећа за газдовање стамбеним зградама у друштвеној својини – СП “Наш дом”. Радници КП “Градски водовод” и радници КП “Чистоћа“ 1967. год. припојили су се Стамбеном предузећу “Наш дом”,  тако да од 01.01.1968. године предузеће послује под називом КСП “Наш дом”. Изменом законских прописа, фирма мења име и то 1976. год. у КП ”Наш дом”, 1978. године у КРО “Наш дом”. Одвајањем ООУР “Водовод” у посебно предузеће и удруживањем “Хигијене”, “Пијаце” и дела РЗ од 01.07.1987. године формирана је јединствена РО, да би опет усвајањем Закона о комуналним предузећима променила назив у Комунално јавно предузеће  “Наш дом”.

Све ове године КЈП „Наш дом“ се развијао и унапређивао своје  услуге и од једног предузећа скромног  капацитета, данас је ово модерно предузеће које обавља разне, сложене комуналне услуге, које задовољавају како индивидуалне  комуналне потребе наших суграђана и привредних субјеката, тако и потребе које се могу назвати општим и заједничким и то континуирано, квалитетно и у довољној количини уз поштовање заштите животне средине.

Поред основних делатности у широкој лепези послова којима се наше предузеће бави  су и друге комуналне делатности значајне и важне за фунционисање живота, како у урбаним, тако и у руралним срединама нашег града. Између осталог то су:  погребне услуге, организовање и рад пијачних послова, услуге хватања паса луталица, пражњење септичких јама, чишћење снега, прочишћавање кишне канализације и још неке сличне услуге за које се повремено укаже потреба.

Визија нашег предузећа је да постане водеће комунално предузеће у региону. Постати лидер у поузданом и висококвалитетном пружању комуналних услуга као и других услуга на којима се може остварити добит, уз постојећи капацитет, а касније и унапређење капацитета.

Циљ предузећа је да се припреми за тржишну утакмицу, а то се може остварити предузимањем енергичних мера у правцу настављања:

– повећања профитабилности са циљем финансирања из сопствених извора,

– повећање учешћа на тржишту проширењем зоне обавезног изношења смећa

-обновити део застареле опреме са којом се ради,

– промена технологије изношења и депоновања отпада и где је могуће замена физичког рада машинским,

– обезбедити механизам за увођење економске цене и у исту уградити износ за развој (мин. 2-5%),

– обезбедити селекцију отпада и припремити за рециклажу

– подићи ефикасност пословања, повећати продуктивност за 5%,

– смањити трошкове и трошкове по јединици производа тј. услуга за 2-5%

– повећати зараде радника (по оквирима законских ограничења),

– свести број запослених на оптималан број на основу броја корисника којима се пружа услуга и норматива који важе за ту врсту услуга,

– подићи мотивацију запослених,

– прилагодити структуру запослених потребама и захтевима тржишта,

– спречити застарелост потраживања,

– обезбедити механизам за побољшање наплате свих услуга за 5%,

– проширити комуналну делатност,

– постепено изједначити цене изношења смећа за грађане и привреду,

– одржавати добре односе са донаторима.

Циљ и наведене мере ће директно или индиректно повећати продуктивност рада, смањити трошкове по јединици пружене услуге, оборити цену коштања, обезбедити средства за развој и то из сопствених извора и на тај начин предузеће ће остварити конкурентску предност.

 

Овај унос је објављен под Вести. Забележите сталну везу.