Закуп тезги на Зеленој пијаци и тржници у Бањи Ковиљачи

Расписује се оглас за прикупљање понуда за закуп тезги на Зеленој пијаци у Бањи Ковиљачи и тржници у Бањи Ковиљачи на период од 15.05.2017. до 31.12.2017. године  путем затворених писмених понуда.

Почетна цена за издавање тезги у закуп на Зеленој пијаци и тржници утврђена је по категоријама тезги и то :

  1.   Прва категорија тезги  затвореног типа су тезге на Зеленој пијаци означене бројевима : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
  • Почетна цена за тезге из тачке 1. је 9.500,00 динара.
  1. Друга категорија тезги отвореног типа су тезге на Зеленој пијаци означене бројевима: 14, 15, 16, 17, 18, 19.
  • Почетна цена за тезге из тачке 2. је 7.700,оо динара.
  1. Тезге у тржници су тезге означене бројевима : 1, 2, 3
  • Почетна цена за тезге из тачке 3. је 7.700,00 динара.

Затворене писмене понуде могу се поднети у периоду од 03.05.2017. до 08.05.2017. године у просторијама цвећаре у Бањи Ковиљачи, или поштом на адресу: КЈП Наш дом – Лозница, ул. Доситеја Обрадовића бр. 6 са назнаком “ ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА БАЊА КОВИЉАЧА“ (за оне који лицитирају тезге на Зеленој пијаци), “ ТРЖНИЦА “ (за оне који лицитирају тезге у тржници ).

Понуда треба да садржи: име, презиме и адресу понуђача, назнаку редног броја тезге за коју се понуда доставља, као и фиксни износ који се нуди за одређену тезгу.

Сви учесници јавног огласа дужни су да уплате 10% од почетне цене, односно 20% од почетне цене за тезге у тржници, за коју достављају понуду и то на благајни КЈП „Наш дом“ или лично у просторијама цвећаре у Бањи Ковињачи. Уплаћени износ урачунава се у понуду која буде изабрана као најповољнија, а осталим понуђачима чија понуда није најповољнија уплата од 10% се враћа.

Отварање понуда вршиће се 10.05.2017. год. у 10,00 h у просторијама пијаце у Бањи Ковиљачи, у присуству комисије.

Учесници огласа могу доставити понуде за највише три тезге.

Право учешћа на лицитацији имају правна и физичка лица која испуњавају услове из Закона о условима за обављање промета робе, вршењу услуга у промету робе и инспекцијском надзору (“Сл. гласник РС“ бр. 39/96, 20/97, 46/98, 34/01 и 80/02).

По окончаном поступку, корисници који су понудили највећи износ, дужни су да са предузећем у року од 3 дана закључе уговор и уплате преостали понуђени износ под претњом губитка права на закључење уговора и повраћај депозита.

Тезге које не буду излицитиране и у поновљеној лицитацији морају бити испражњене и откључане (обавезно).

Контакт особа са ближе информације: Бранко Милошевић, 062/807-20-07.

Ову одлуку објавити у средствима јавног информисања, на огласној табли пијаце у Бањи Ковиљачи и на интернет презентацији предузећа КЈП“ Наш дом“.

НАПОМЕНА: Учесници лицитације не могу бити лица која нису измирила обавезе према овом предузећу на  дан лицитације.

Овај унос је објављен под Вести. Забележите сталну везу.